Všechny aktivity, které jsou pořádané pro děti, rozvíjejí všechny klíčové kompetence dětí, a to v největší míře kompetence sociální a personální,
dále komunikativní a občanské, pracovní kompetence a samozřejmě kompetence k učení.

Pro dosažení co nejlepší úrovně a efektivity výchovně vzdělávacího procesu spolupracuje škola s dalšími subjekty: školy stejného typu (výměna zkušeností pedagogů formou oboustranných návštěv), terapeutické subjekty (využívání služeb canisterapie), základní školy ve městě, účast na akcích, střední a vysoké školy (vedení praktikantů), veřejnost (propagace v tisku, prezentační akce, výstavy, vystoupení), město Jaroměř, Hasiči, Policie, ČČK, Městská Policie (besedy, praktické ukázky), neziskové organizace (účast na akcích), Městské muzeum Jaroměř, výrobní závody (Kimberly-Clark, Hartmann Rico, Tanex Plasty), atd.