Zápis do první třídy ZŠS 2018/2019

Stáhnout

Příjmací zkoušky 2018

Stáhnout

POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ PODLE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM, V PLATNÉM ZNĚNÍ. Rada Královehradeckého kraje schválila svým usnesením č. RK/35/1966/2017 dne 11. 12. 2017 střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019-2020. Zveřejňujeme rovněž očekávané skutečnosti roku 2017 a plán roku 2018. Výhled rozpočtu 2019-20 DOKUMENT je ke stažení ve formátu MS EXCEL.

Stáhnout

Školní program proti šikanování pro Dětský domov, Základní školu speciální a Praktickou školu Jaroměř

Stáhnout

Poradenské služby pro Dětský domov, Základní školu speciální a Praktickou školu Jaroměř

Stáhnout

Výsledky voleb do školské rady 2017/2018

Stáhnout

Návrh Rozpočtu 2017

Stáhnout