Home » Aktivity

Aktivity

Všechny aktivity, které jsou pořádané pro děti, rozvíjejí všechny klíčové kompetence dětí, a to v největší míře kompetence sociální a personální,
dále komunikativní a občanské, pracovní kompetence a samozřejmě kompetence k učení.

Pro dosažení co nejlepší úrovně a efektivity výchovně vzdělávacího procesu spolupracuje škola s dalšími subjekty: školy stejného typu (výměna zkušeností pedagogů formou oboustranných návštěv), terapeutické subjekty (využívání služeb canisterapie), základní školy ve městě, účast na akcích, střední a vysoké školy (vedení praktikantů), veřejnost (propagace v tisku, prezentační akce, výstavy, vystoupení), město Jaroměř, Hasiči, Policie, ČČK, Městská Policie (besedy, praktické ukázky), neziskové organizace (účast na akcích), Městské muzeum Jaroměř, výrobní závody (Kimberly-Clark, Hartmann Rico, Tanex Plasty), atd.

I v letošním roce 2019/2020 se zapojíme do projektu „DARUJ HRAČKU“, ve kterém nás můžete podpořit. Bližší informace se dozvíte na webových stránkách společnosti Tango – DARUJ HRAČKU. Projekt je podporován společnostmi GLS a M square.

Tango – Daruj hračku                    odkaz: http://www.oworld.cz

partner český rozhlas

GLS                                                       odkaz: http://gls-czech.com

partner český rozhlas

M aquare                                           odkaz: http://www.msquare.cz

Msquare_Jpeg_1

Velitelství výcviku Vojenská akademie Vyškov

                              odkaz: https://www.vavyskov.cz/