Poděkování Tomáši Slavatovi a jeho týmu dobrovolníků

PODĚKOVÁNÍ TOMÁŠI SLAVATOVI A JEHO HROMOVÉMU TÝMU I v této nelehké době se najdou lidé, kteří myslí na děti v dětských domovech. Hromový tým pod záštitou pana Tomáše Slavaty sehnali finanční obnos na zakoupení antibakteriálních gelů od firmy Manufaktura – celkem 5 litrů ve dvou závozech. Současně přidali pro děti hry MONOPOLY, dobroty od firmy EMCO a sportovní věci … Číst dál Poděkování Tomáši Slavatovi a jeho týmu dobrovolníků

Dlouhodobé projekty

Každoročně se pořádají a organizují: Školní závěrečné vystoupení žáků pro rodiče a veřejnost Školní výstavy žákovských prací na Velikonoce a Vánoce v Městskémmuzeu v Jaroměři Výuka na dětském dopravním hřišti (vždy 2x ročně) Canisterapie Environmentální výchova – třídění odpadů uvnitř školy, projektya související akce Besedy ve škole k prevenci sociálně patologických jevů