Home » Projekty » Šablony II. – ZŠS a DD, Jaroměř

Šablony II. – ZŠS a DD, Jaroměř

CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0009727 je spolufinancován Evropsskou unií

Zlepšení vzájemné spolupráce pedagogů, vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti čtenářské a matematické gramotnosti a jejich profesní rozvoj.

Celková výše podpory: Kč 343 276,00

Realizace od 01.09.2018 do 31.08.2020