Home » Sponzoring

Sponzoring

Srdečně děkujeme všem laskavým lidem a firmám, kteří naší škole a dětskému domovu poskytli nebo opakovaně poskytují finanční či věcné dary.

Ušlechtilé činy dárců umožňují vybavit učebny moderními pomůckami a technikou, na dětské hřiště a školní zahradu pořídit kvalitní a bezpečné pomůcky, hračky, prolézačky a další doplňky pro všestranný rozvoj dětí, hru i zábavu. Dále díky peněžním darům od přívětivých dárců můžeme financovat a uskutečnit zajímavé výlety či ozdravné pobyty v přírodě, na které bychom z běžného rozpočtu neměli peníze.

V našem okolí jsou lidé a firmy, které nám přispívají jednorázově, ale máme i své stálé a pravidelné sponzory. Jsme skutečně rádi za každý, byť i jen malý finanční obnos nebo věcný dar.

Naši věrní sponzoři:

 • Kimberly – Clark s.r.o.
 • Energetika Jaroměř
 • Městské vodovody a kanalizace Jaroměř
 • Fainsport Jaroměř
 • Bowling Centrum Jaroměř
 • pan David Novotný – Večery pro dobrou věc
 • MUDr. Mlýnková Jitka, Jihlava
 • MUDr. Čeněk Jan, Jaroměř
 • Pavlína Zvonařová, Jaroměř-Josefov
 • Dušek Jaroslav, Praha
 • HCM a HC Jaroměř
 • Boučkovo loutkové divadlo Jaroměř
 • Čepro a. s. Bližší informace naleznete na webových stránkách www.ceproas.cz
 • Jana a Tomáš Veselý-WINNWELL CUP – MEMORIÁL JOSEFA VESELÉHO.
 • Pilulka lékárny a.s , Praha-Dar zubních past
 • SDH Zaloňov  – organizace běhu s cílem podpořit náš Dětský domov-www.zalonovskadesitka.cz
 • Nadace Terezy Maxové – zajistila finanční pokrytí terapií pro chlapce s poruchou attachmentu.
 • Hromový tým- Tomáš Slavata

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Naše škola je zapojena do projektu Ovoce do škol. Bližší informace na webových stránkách www.ovocedoskol.eu